Menu Fødevarekontrollerede restauranter i Danmark V5 (Niels Elgaard Larsen, elgaard@agol.dk), start new layer in JOSM. Red: Grillbarer, pølsevogne m.m., Icon: restaurants